Rất vui khi bạn vào trang cá nhân của tôi và đọc những lời tâm sự này. Tôi là kiến trúc sư Trần Anh Quyền, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty sàn gỗ Polytech.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>